Vad är rotavdrag och hur fungerar det egentligen?

​‍ROT är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Rotavdraget är en form av skatteavdrag, eller skattesubvention, som du kan använda när du anlitar hantverkare för vissa typer av projekt i ditt hem.

Precis som förkortningen hintar om, gäller rotavdraget för hantverksarbeten som gäller renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig bostad eller bostadsrätt. Du har alltså inte möjlighet att använda rotavdrag vid bygge av ny bostad.

Exempel på arbeten som du kan använda rotavdraget på är renovering av kök, dörrar, golv, fönster och tak. Rotavdraget gäller också för byggnadsprojekt som balkong, platsbyggda bokhyllor och garderober, elinstallationer som vägguttag, strömbrytare och spotlights, målning och tapetsering samt vvs-arbeten som byte av dusch, toalett, blandare och tvättställ.

Exempel på arbeten som däremot inte täcks av rotavdraget är ‍‍putsa fönster, montering av fristående möbler, sätta ihop nyproducerad lägenhet, projekt i gemensamma utrymmen som trapphus eller innergård samt reparation av vitvaror.

Rot är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad.
Rut stod en gång i tiden för ”rengöring, underhåll och tvätt”.

Vad är rutavdrag?

Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt. Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du anlitar barnvakt, anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation, underhåll eller reparation av fiber.

För att du ska kunna använda dig av rutavdraget behöver arbetet uppfylla olika kriterier, beroende av typ av av tjänst. Exempel på tillfällen då rutavdrag inte ges är vid anlitande av barnvakt för barn som passerat årskurs sju, betala flyttbil och reparation av tv-apparat som endast tar emot tv-signaler

Här är villkoren du behöver uppfylla för att ha rätt till avdraget:

För att ha rätt till rotavdrag ställs följande krav:

Personer som fyllt 18 år och som betalar skatt i Sverige för 90% av sin inkomst.
Arbetet ska vara ett sådant som ger rätt till rotavdrag. Det är ett delat ansvar mellan dig som kund och utföraren att säkerställa detta.
Arbetet ska vara betalt före årsskiftet för att avdraget ska komma med på nästa års deklaration.
Personen som ansöker måste ha rotavdrag kvar att utnyttja (rätt till 50 000 kr i rotavdrag per år, tillsammans med rutavdrag).
Personen ska äga och på hel- eller deltid bo i fastigheten där arbetet utförs för att ha rätt till rotavdrag. Detsamma gäller rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad. Äger du helt eller delvis deras bostad kan du få avdrag för rotarbete där.
Söker du rotavdrag för småhus som inte är äldre än fem år är du endast berättigad skatteavdraget om arbetet syftade till att återställa huset till dess ursprungliga skick.
Söker du rotavdrag för bostadsrätt är endast arbete inom bostadens väggar berättigat skatteavdraget.
Kund ska förse utföraren med fastighetsbeteckning/bostadsrättföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer – beroende på bostadsform.​

När nekas rotavdrag? Om bostaden hyrs ut under tiden arbetet utförs får man inget rotavdrag på arbetet. Detta är oberoende om bostaden hyrs ut under en längre eller kortare period. Rotavdrag gäller inte på kooperativa hyresrätter. Om rotavdraget ska gälla får inte en närstående utföra arbetet.

Hur stora avdrag får man göra?

Du får göra rutavdrag på 75 000 kronor per år medan rotavdraget är max 50 000 kronor per person och år. Det sammanlagda rot- och rutavdraget för privatpersoner är max 75 000 kronor per år. Du kan få skattereduktion för arbetskostnad vid reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och för hushållsnära tjänster (rut). Avdraget kan vara högst 30 procent av arbetskostnaden för rotarbete och 50 procent för rutarbete.

​​Ansöka om rotavdrag

Du som köper tjänster som är berättigade med rotavdrag ansöker inte om detta utan det gör de som utför jobbet. Detta ska dras av på fakturan innan kunden får den. Ett krav på de som utför arbetet är att de ska ha F-skatt, såvida arbetet utförs i Sverige. Det är även möjligt att ansöka om rotavdrag för arbetskostnader av arbete utfört av privatperson.